ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :     หนังสือ "คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2005" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในงานเครื่องมือกล เกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัตถุ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง อัตราเรียว ระบบเกลียว การคำนวณหาเวลาในการกลึง ใส เจาะ กัด และเจียระไน เป็นต้น ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ