• 10 สิงหาคม 2021

  เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล Version 2.20

 • [title]
  COVID-19 รู้ทันป้องกันได้
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
  หมวดหมู่: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
 • [title]
  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS5
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  งานฝึกฝีมือ (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1003) มีแผน+เฉลย
  หมวดหมู่: งานอดิเรก-ฝีมือ
 • [title]
  คณิตศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) มีแผน+เฉลย
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การออกแบบระบบไฟฟ้า
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานเทคนิคพื้นฐาน (รหัสวิชา 3100-0001)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  กลศาสตร์วิศวกรรม
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

 • [title]
  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล (30000-1205)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
  หมวดหมู่: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
 • [title]
  COVID-19 รู้ทันป้องกันได้
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  มหัศจรรย์ระบบร่างกายมนุษย์ Amazing Human Body
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
  หมวดหมู่: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
 • [title]
  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  งานฝึกฝีมือ (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1003) มีแผน+เฉลย
  หมวดหมู่: งานอดิเรก-ฝีมือ
 • [title]
  เก่งอังกฤษกับ Mind Map Proverb
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30201-1201
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน : English Communication Skills for Airline Business
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  รอบรู้เรื่องยา Drug easy เล่ม 3
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  หนังสือสำหรับอบรม
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน (20000-1220)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3105-1002,2105-2004
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  งานไฟฟ้ารถยนต์ (สาขาช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์

 • สารคดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
  หมวดหมู่: ประวัติศาส...
 • เด็กเทคนิคนครสวรรค์ของขึ้นระหว่างทำพิธีไหว้ครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • การดู 1,590 ครั้ง•29 มิ.ย. 2018 26 0 แชร์ บันทึก Kengphoto ผู้ติดตาม 147 คน หมวดหมู่ บุคคลและบล็อก เพลงในวิดีโอนี้ รายการถัดไป เล่นอัตโนมัติ 8:31 กำลังเล่น รับน้องขึ้นดอย 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. BahaniStudio การดู 1M ครั้ง 2:01:47 กำลังเล่น 2-H
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์2562
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...