ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ซุนวูสอน เอาชนะใจคน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้นำเอากลยุทธ์ตำราพิสัยสงครามของซุนวูที่สำคัญมาเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การเอาชนะใจคนและการบริหารคนสมัยใหม่ที่ใช้ในการสร้างธุรกิจการค้าให้ยิ่งใหญ่ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในทุกระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจที่กำลังเข้าสู่ศึกสงครามการค้า พึงจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์เหล่านี้ "