ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความลับของผู้หญิง
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ผู้หญิงไม่ได้เข้าใจยาก แค่ผู้ชายไม่เข้าใจมากกว่า สิ่งเดียวที่ผู้หญิงมีไม่เหมือนผู้ชายก็คือสรีระร่างกาย แต่นอกเหนือจากนั้น ทั้งพื้นฐานอารมณ์ ความคิด ความสามารถ มารยา ความต้องการ และเรื่องราวอีกร้อยแปด เธอแสดงออกมากกว่า ละเอียดกว่า และใส่ใจมากกว่าเท่านั้นเอง "