ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เซอลามัต อินโดนีเซีย (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : กฤชกร เพชรนอก
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ “ฉบับการ์ตูน” -ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน -เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ -ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ -เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง -การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม